RESIDENZ

Så meget betyder energimærket for dit påskeboligsalg

Energirenovering af boligen kan godt betale sig – også hvis man går med salgstanker. Jo bedre energimærke boligen har, desto højere pris kan man få for boligen. Det viser ny analyse fra Dansk Byggeri. En rundringning til tre af landets største danske ejendomsmæglere bekræfter tendensen.

Siden 1997 har det været lovpligtigt at energimærke boliger ved salg eller udlejning for at fortælle om bygningens energimæssige tilstand. Det har senere vist sig, at mærket kan få stor betydning for salgsprisen.

Bedre energimærke giver højere salgspris
En nylig offentliggjort analyse fra Dansk Byggeri viser, at et godt energimærke påvirker boligens salgspris positivt; jo bedre energimærke, jo højere pris kan boligejeren få for sin bolig.

I analysen svarer næsten samtlige boligkøbere, at energimærket i høj eller nogen grad havde betydning for deres købsbeslutning. En rundringning til tre af landets største ejendomsmæglerkæder bekræfter vigtigheden af boligens energimærke i forbindelse med salg.

“Inden for de sidste fem år er der kommet en øget opmærksomhed på energivenlighed hos boligkøberne. Her spiller boligens energimærke en afgørende rolle. Folk går op i energimærker, fordi det i sidste ende handler om penge” fortæller Thomas Hovgaard, presseansvarlig hos Nybolig.

Ifølge Dansk Byggeris analyse er den gennemsnitlige gevinst ved at forbedre boligen med bare én energiklasse omkring 50.000 kroner. For eksempel kan en bolig med energimærket G, og som forbedres to klasser til E, sælges for 113.000 kroner dyrere end før energirenoveringen.

Stort potentiale for energibesparelse i 78 % af danske parcelhuse
Analysen viser også, at der er et stort besparelsespotentiale på varmeforbruget i 78 % af de danske parcelhuse. Her er hulmursisolering en af de investeringer, som hurtigst tjener sig hjem:

”Hulmursisolering af et typisk dansk parcelhus betyder en investering på knap 15.000 kroner, som er hentet hjem igen allerede efter lidt over to år, takket være den årlige besparelse på varmeregningen på omkring 6.200 kroner”, siger Marina Mazin, civilingeniør og ansvarlig for Byggeteknisk Afdeling hos ROCKWOOL Nordics.

Marina anbefaler, at man vælger en autoriseret isoleringsleverandør med indbygget stikprøvekontrol for at sikre fuldt udbytte af isoleringen.

En energirenovering af boligen kan dermed betyde en markant besparelse på varmeregningen i hele boligens levetid samt en markant bedre salgspris, når boligen en dag skal sælges.